OfertaNasza oferta:
- księgi przychodów i rozchodów
- ryczałt
- płace i kadry

Zakres obsługi:
- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
- merytoryczna pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych oraz rocznych
- sporządzanie sprawozdań do GUS-u
- sporządzanie rozliczeń rocznych dla podmiotów gospodarczych
- rozliczenia z ZUS
- kompleksowe prowadzenie płac
- kontakt mailowy ułatwiający współpracę

Zapewniamy:
- reprezentowanie podatnika przed Urzędami i ZUS
- merytoryczna kontrolę dokumentów
- obsługę rejestracyjną i aktualizacyjną przedsiębiorców
- pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności
- składanie niezbędnych dokumentów w urzędach
- sporządzenie pism urzędowych i umów dla podmiotów gospodarczych
- konsultacje w zakresie podatkowym i księgowym